Helena Norevik Meldal

Strømmen på Tullinløkka skal samle de historiske og de nåværende strømningene på Tullinløkka til et fleksibelt og identitetsskapende område.

Til tross for sin sentrale beliggenhet og nærhet til kollektivtransporten er Tullinløkka ukjent for mange. Den åpne, solfylte plassen brukes i dag først og fremst til gjennomfart, og byrommet oppfyller ikke sitt fulle potensiale. Denne strømmen av mennesker som passerer gjennom Tullinløkka daglig var starten på prosjektet “Strømmen på Tullinløkka”. Hvordan kan vi få strømmen til å stoppe opp og samles?

“Strømmen på Tullinløkka” kommer til uttrykk gjennom både historiske og nåværende strømninger av vann og lys. Vannet strømmer gjennom plassen via vannrenner, og i byrommets sentrum ligger “Tullinspiralen”, et iøynefallende vannelement med sirkulerende vann. “Tullinspiralen” blir Tullinløkkas nye samlingspunkt for både planlagte og spontane møter. “Strømmen av lys” kommer til uttrykk gjennom et buktende lysanlegg som strekker seg over Tullinløkka og trekker den eksisterende belysningen i Tullinkvartalet inn på plassen. Planen har for hensikt å også inspirere til nye strømninger av tanker, følelser og idéer på Tullinløkka i fremtiden.

Se prosjektplansje (pdf)

Publisert 28. apr. 2022 12:51 - Sist endra 2. mai 2022 15:04