Jenny Karin Melstokkå Helle

Gjennomfartsåre, oppholdsplass og opplevelsessentrum? Ved å kombinere vannelementer, terrengforskjeller og romdannelse får endelig Tullinløkka en viktig plass i bybildet og setter avtrykk!

Ved å skape opplevelser, inntrykk og en ny tilhørighet får Tullinløkka endelig en viktig plass i bybildet. Menneskene som beveger seg gjennom skal oppleve et inviterende og spennende byrom som er tilgjengelig for alle. Byrommets nye romskapende terrengformer og grønne landskap skal sette spor hos dem som oppholder og beveger seg her. Tullinløkka setter endelig avtrykk! 

Elvetersklene som går fra nord til sør fører Bislettbekkens vann. På denne måten setter elven nye avtrykk gjennom dagens bylandskap. Vegetasjonen i kombinasjon med terrengforskjeller skaper gode rom. I tillegg har man oppnådd ny kontakt mellom de fire viktige institusjonene som rammer inn byrommet. Enten om man tilbringer mange timer eller bare noen minutter her, skal oppholdet påvirke deg. 

Tullinløkka gjør inntrykk ved å sette avtrykk.

Se prosjektplansje (pdf)

Publisert 28. apr. 2022 12:52 - Sist endra 9. mai 2022 07:28