Kristine Løvold

På Tullinløkka møtes kulturaksen og kunnskapsaksen. Midtpunktet, et vannhull innrammet av frodige hauger, inviterer både mennesker og dyr til seg for å finne roen.

Tullinløkka ligger midt i Oslo sentrum rammet inn av kunnskap og kultur. Til tross for plassens beliggenhet mellom vakker arkitektur, blir den i dag hovedsakelig brukt til gjennomgang. Gjennom konseptet mitt «Midtpunktet», vil jeg endre gangmønsteret og skape en plass som senker gjennomgangsfarten, og inviterer til opphold. 

Det er to hovedakser som krysser plassen. Kulturaksen strekker seg mellom Kulturhistorisk museum og Nasjonalgalleriet. Kunnskapsaksen, strekker seg mellom Domus Juridica og Domus Media. Jeg har også tatt for meg to diagonale akser som jeg mener er viktige for en god flyt i gjennomgangen på plassen. For å senke farten på plassen har jeg lagt inn en sekundær gangvei som sirkulerer rundt midtpunktet. Aksene krysser hverandre midt på Tullinløkka og skaper utgangspunktet for konseptet mitt, «Midtpunktet». I midten ligger et vannhull. Dette skal representere møtet mellom mennesker og dyr fra alle kanter.

Se prosjektplansje (pdf)

Publisert 28. apr. 2022 12:52 - Sist endra 9. mai 2022 07:48