Mari Kummernes

Gjennom historien har mennesket vendt seg mot mytiske kilder – knyttet til liv og opprinnelse. Kilden på Tullinløkka skal være et levende, grønt og samlende byrom.

Fra gammelt av har kilder vært knyttet opp mot det mytiske og underjordiske, som mennesket gjennom historien har vendt seg mot og latt seg fascinere av. På denne måten har kildene blitt viktige samlingspunkter og kulturelle referanser. Kilden sees også på som noe eldgammelt, knyttet opp mot opprinnelse – et utgangspunkt for vann, liv og det grønne.

Kilden på Tullinløkka skal være et samlende og levende rekreasjonsområde, der det grønne, blå og frodige springer ut. Det nye Tullinløkka skal oppleves som varig med en gjenkjennbar identitet, og skal forsterke forbindelsen mellom Kulturhistorisk museum og Nasjonalgalleriet med et felles oppholdsrom som omkranser et sentralt vannelement. Tullinløkka blir en kilde til ro og opphold, men også en kilde til utforskning, inspirasjon og møter mellom mennesker og kulturinstitusjoner.

Se prosjektplansje (pdf)

Publisert 28. apr. 2022 12:52 - Sist endra 9. mai 2022 08:15