Ylva Victoria Solberg Martin

Mellom kulturinstitusjonene i kjernen av hovedstaden ligger det terrasserte Tullinløkka. Stig ned for beskyttelse mot byens larm – stig opp for å ta del i storbylivets impulser.

Dagens Tullinløkka er preget av et svært høyt lydnivå og få muligheter til opphold. Den nåværende utformingen er temporær, og parken benyttes hovedsakelig til gjennomfart.

Med konseptet «Tripp trapp» ønsker jeg å løse disse utfordringene ved å senke terrenget og etablere en terrasseringsløsning, hvilket vil skjerme plassen mot visuell støy og støy fra trafikken.

Langs begge gatene vil det anlegges trerekker slik man ser fra historiske kart, som bidrar til det samme. I tillegg til å spille på en konkret form som de fleste er kjent med, legger «Tripp trapp» også opp til ulik bruk – lek, avslapning og møter mellom mennesker. En terrasseringsløsning vil dessuten gi skue og utsyn til plassen nedenfor, som vil kunne brukes som scene, utstillingsområde eller utekino i tråd med institusjonenes ønsker.

Målet er at prosjektet vil føre til økt opphold og mer begivenhetsrik gjennomgang for de mange som passerer gjennom Tullinløkka hver dag.

Se prosjektplansje (pdf)

Publisert 28. apr. 2022 12:54 - Sist endra 9. mai 2022 07:33