English version of this page

VÍKINGR

I utstillingen vår kan du se noen av de mest utsøkte gjenstandene som er funnet fra norsk vikingtid. Bli kjent med krigskulturen, reisene og hvordan samfunnet forandret seg gjennom vikingtiden.

Utstillingen er designet av Snøhetta. Foto: Calle Huth.

Vikingene er kjent som voldelige og nådeløse krigere. Men de var også bønder, dyktige håndverkere og handelsfolk. Utstillingen VÍKINGR viser kjente og utsøkte gjenstander som representerer ulike aspekter ved livet, døden og samfunnet.

Utstillingen forteller om tre viktige trekk fra vikingtiden; reiser, krigeren og et samfunn i endring.​​​​

Videoomvisning

I VÍKINGR kan du se noen av de mest utsøkte gjenstandene som er funnet fra norsk vikingtid. Bli med Professor Marianne Vedeler på en omvisning i denne særegne utstillingen, designet av Snøhetta.

Reiser

Vikingtiden omfatter tiden fra omkring 750 til 1050 e.kr, og er en periode da folk fra Norge, Sverige og Danmark reiste ut i verden i stor skala. De mange reisene vestover, sørover og østover gjorde at vikingene kom i kontakt med folk på nye måter, og brakte rikdommer og nye ideer med seg hjem.

I utstillingen får du se skatter i gull og sølv fra fjerne strøk funnet i Norge. Vikingene etablerte også nye handelssteder, hvor handelsfolk utenfra brakte varer inn. Samtidig brakte de sine egne smykker, våpen og skikker ut i verden. Reisene og vikingskip et yndet motiv både i den norrøne sagalitteraturen og i moderne fortellinger om vikingtidssamfunnet. Men vikingenes reiser og møter med andre kulturer og samfunn la også på mange måter grunnlaget for de store samfunnsendringene i perioden.

Bildet kan inneholde: kroppssmykker, gull, reptil, kunst, smykker.
Hoen-skatten er en enestående samling av kostbarheter; store gullringer, frankiske gullsmykker, arabiske mynter, fargerike perler, romerske antikviteter og en engelsk ring. Foto: Kulturhistorisk museum / UiO.
Bildet kan inneholde: lokk, personlig verneutstyr, sirkel, skrift, metall.
Gjermundbuhjelmen har trolig tilhørt en effektiv og dødbringende kriger. Foto: Ellen C. Holte, Kulturhistorisk museum / UiO.

Krigeren

Vikingene er kanskje først og fremst kjent som krigere. Beskrevet som fryktløse og brutale der de kom seilende i sine store skip. Sverd og økser fulgte eierne sine i graven, og mange av våpnene er utsøkte håndverksarbeider. Vikingtidens praktfulle sverd utsmykket med edle metaller og intrikat ornamentikk illustrerer den symbolske kraften som var knyttet til våpen. Symbolske voldshandlinger og bilder som representerer idealisert vold og krig viser at dette har vært en viktig del av samfunnet for både kvinner og menn.  Fantes det kvinnelige krigere? I utstillingen presenterer vi en kvinne som ble gravlagt med krigsutrustning.

Et samfunn i endring

Vikingtiden var en periode med store omveltninger. Samfunnet åpnet seg mer mot verden, og både tro, økonomi og måten å organisere samfunnet på gjennomgikk en omveltning. En intens maktkamp mellom småkonger og stormenn endte i samlingen av Norge. Et helt nytt økonomisk system vokste frem. Samtidig måtte gamle religiøse forestillinger vike plassen for nye, og landet ble etter hvert en del av det kristne Europa.

Bildet kan inneholde: tre, gjenstand, skrift, sølv, nikkel.
Langeidsverdet fra første halvdel av 1000-tallet vitner om tiden da vikingtiden gikk mot slutten og den kristne middelalderen var i emning. Foto: Vegard Vike, Kulturhistorisk museum / UiO.
Bildet kan inneholde: kroppssmykker, gull, naturlig materiale, smykker, skrift.
Gullsporen: Den eneste av sitt slag fra vikingtidens Skandinavia. Den er dekket av intrikate mønstre i gullperletråd og påloddede gullkorn og forestiller dyr og mønster i vikingtidens Borrestil. Den var trolig laget av en skandinavisk gullsmed på 900-tallets annen halvdel. Sporer festes til støvlene og ble brukt til å kontrollere hesten under ridning. Foto: Kulturhistorisk museum / UiO.

Langeidsverdet

Under arkeologiske utgravninger ved Langeid i Setesdalen i 2011 ble det funnet et sverd med mystiske tegn innlagt med gull.

Tegn og innskrift på sverdhjalt er svært uvanlig i vikingtid, og fortsatt er det uklart hva bokstavene forteller. Noen tegn er skrevet speilvendt, andre sideveis. Bokstavene kan være henvisninger til bibelvers eller bønner, eller etterlikninger av tegn på angelsaksiske mynter. En teori er at sverdet er brakt til Norge fra England. Sverdhjaltets mange kors viser en kristen motivverden, det gjør også avbildningen av en hånd som holder et kors. Dette sverdet ladet med kristen symbolikk ble til slutt lagt i en hedensk grav. Det enestående Langeidsverdet forteller oss om både reiser, krigeren og om tiden da vikingenes verden gikk mot slutten og den kristne middelalderen var i emning.

Víkingr er det norrøne ordet for viking og det ble brukt blant annet om sjøfarere, sjøkrigere eller langveisfarende. I dag brukes ordet vikinger om alle folk med norrønt opphav som levde i vikingtiden.

Om noen år vil Kulturhistorisk museum åpne et nytt og fantastisk museumsbygg i forlengelsen av dagens Vikingskipshus på Bygdøy. Denne utstillingen inneholder noen av de mange gjenstandene som du vil finne i det nye museet når det står klart.