English version of this page

Urfolksgruppen nasa i Colombia

Nasaene bor i fjellene sørvest i Colombia, de fleste i provinsene Cauca og Huila. Nasa betyr ’folk’ på språket nasa yuwe og er gruppens navn på seg selv. I følge den colombianske staten teller de ca. 100 00. Dette gjør dem til den nest største urfolksgruppen i landet. Nasaene er bønder.

Bildet kan inneholde: menneskelig, mennesker, sosial gruppe, samfunnet, har.

Foto: Tone Wang, sosialantropolog med feltarbeid hos nasaene i 1996-97.

En naturkatastrofe I 1994 ødela deler av nasaenes historiske kjerneområde. Den colombianske staten skaffet ny jord til grupper av nasaer andre steder i regionen. Som en del av gjenoppbyggingsprosessen vurderte folk nøye hvordan de ønsket å videreføre tradisjonell kultur og identitet.

Kampen for rettigheter til jord har nasaene ført i flere århundrer, fra lederen Juan Tama sikret de første reservatrettighetene rundt år 1700 til urfolksorganisasjonen CRICs (Consejo Regional Indígena del Cauca) arbeid de siste 40 årene. Jorda nasaene nå fikk av staten ble organisert på tradisjonell måte som reservater med felles eiendomsrett. Folk vurderte det å delta i slike reservatfellesskap som viktig for deres identitet som nasa. Reservatet administreres av et årlig valgt cabildo-råd. Rådet organiserer også den ukentlige dugnaden.

Nasaene har tradisjonelt bodd spredt i terrenget i tilknytning til jorda de dyrker. Dette ønsket de ikke å fortsette med på de nye stedene. I stedet bygde de landsbyer med egen skole og helsestasjon. Her vektla folk undervisning på nasa yuwe og rom for tradisjonelt så vel som vestlig helsetilbud.

Se mer om nasaene på stor skjerm ved inngangen til utstillingen og på utstillingens nettsider.

Se film om Nasaene

Last ned mediefil

Nasafolket i Colombia: Å helbrede syk natur

Da en naturkatstrofe ødela området til nasafolket i 1994 startet en gjenoppbyggingsprosess som handlet om mer enn hus og veier. Nasaene ser en nær sammenheng mellom jordas helse og folkets helse.

Å gjenopprette balanse og kontakt mellom nasaene, deres tradisjoner og deres land ble dermed helt sentralt for dette arbeidet.

Presentasjonen bygger på mitt feltarbeid blant nasaene i 1996-1997.

Tone Wang, sosialantropolog

Av Tone Wang
Publisert 11. des. 2020 10:49 - Sist endra 14. des. 2020 08:45