English version of this page

Fra undertrykkelse til selvstyre

Landrettigheter fremmer selvstyring

På slutten av 1980-tallet dannet en del av folkegruppene (som utgjorde over 30 000 mennesker) organisasjonen FOIRN. Etter mange års politisk kamp oppnådde urbefolkningen retten til sine tradisjonelle territorier på godt over 100 000 km2. Dette åpnet muligheten for økt selvstyre og for å gjenvinne lokale tradisjoner og verdier.

Samarbeid for utvikle tilpasset utdanning

Med støtte fra Regnskogsfondet har FOIRN og utvalgte urfolksgrupper igangsatt utviklingen av et utdanningssystem som sikrer at de unge får kunnskap om tradisjonelt språk, verdier og forvaltning av regnskogens ressurser.

Mange av de lokale språkene i regionen fantes kun i muntlig form, så nye skriftspråk og egne lærerbøker er utviklet. Nå er flere skoler startet opp med undervisning på lokale språk, ledet av lokale lærere, med et lokalt tilpasset pensum.

I disse områdene har de fleste landsbyboerne flyttet tilbake. Skolebarna har i løpet av få år blitt godt kjent med – og stolte av – eget språk og egen kultur. Opplegget er blitt så populært at en rekke andre folkegrupper i området ønsker å bli med i prosjektet. I 2006 kom et stort og viktig politisk gjennombrudd: politikerne bestemte å bruke prosjektets undervisningsmodell som mal for alle de over 200 grunnskolene i kommunen.

Teksten er levert av Regnskogsfondet november 2008.

Publisert 11. des. 2020 11:48 - Sist endra 14. des. 2020 08:45