English version of this page

Urfolksgrupper i Brasil

Boróro og zoro bor i Brasil. Blant grupper der har bruk av tatoveringer, kroppsmaling, fjær og smykker laget av frøperler, vært viktige uttrykk for kjønns- og gruppetilhørighet.

For boróro og mange grupper i dette området, er jakt, sanking og fiske fortsatt viktige aktiviteter. Tradisjonelt drev menn jakt og fiske, og kvinner dyrket og sanket mais, maniok, tobakk, ris og gresskar. I dag driver mange boróro også jordbruk.

Hos boróro er befolkningen og landsbyene todelte. Todelingen er grunnlag for slektskap og det religiøse, politiske og seremonielle livet i landsbyen.

Boróro gifter seg ikke med andre i sin del av landsbyen, men med de fra den motsatte gruppen. Mannshuset og seremoniplassen er sentrum i landsbyens sirkel.

Urubufolket bor i det tropiske innlandet av det nordøstre Brasil. De pynter seg med fjær til hverdag og fest. Fjærenes sammensetning viser hvilken gruppe en person tilhører. Det finnes mange regler for hvordan fjærsmykkene brukes.

Krakken vist i utstillingen er laget av kunstneren Kôwo Trumai Suya, som tilhører trumaibefolkningen. Han bor i landsbyen Boa Esperanca Awaraí. Mønsteret er inspirert av den lille fisken Pacu som finnes i Xinguelven.

Trumaiene bor i urfolksterritoriet Xingu og sammen med andre grupper der selger de tradisjonelle bruksgjenstander på websiden ArteBaniwa.

I dag er salg av kunsthåndverk et viktig inntektskilde for mange grupper som bor i Xinguparken.

Publisert 11. des. 2020 11:42 - Sist endra 14. des. 2020 08:45