Lederskap i Arktis

Med unntak av jakutene, som hadde virkelige høvdingeembeter, har ikke folkene i arktis formelt lederskap. Men for at jaktlaget, eller boenheten skal fungere på beste måte må den ledes av en person med kunnskap og lederegenskaper.

Inuitenes fangstleder, umialik, er en mann som mange anser for å ha de beste kunnskaper og erfaring om terreng, klimaforhold, byttets vandringer og alt som kan ha betydning for jakten. Dermed er han istand til å ta beslutninger på vegne av gruppen; beslutninger som er til alles fordel. Så lenge umialik anses som den dyktigste fangstmann er hans myndighet uomtvistelig. Men den enkeltes lederpossisjon er høyst usikker. Hvis han feiler, og gruppen mener at andre er bedre skikket som fangstleder, blir han skiftet ut. En ny leder velges ikke formelt, men en person som har de egenskaper som kreves, tilegner seg lederpossisjonen. Og de andre er villige til å følge hans instruksjoner så lenge de har fordel av det.

Publisert 16. des. 2020 10:38 - Sist endra 16. des. 2020 10:38