Netsilik betyr Selfolket

 

Netsilik er et inuitfolk i den nordligste delen av det sentrale Canada. Eskimoene kaller seg inuit som betyr menneske.

Netsilik var nomadiske jegere som levet under ekstreme klimaforhold. I strøkene rundt King Williams Island var det et relativt rikt dyreliv som gav netsilik deres næringsgrunnlag: Sel, caribou (kanadisk villrein), fugl, moskus og ulike laksefisker. Med sin enkle, men funksjonelle teknologi, løste netsilikene to grunnleggende problemer som er felles for alle folk i Arktis: Kampen mot kulden og kampen for føden.

Fangsten gav dem mat og klær, materialer til nødvendige redskaper samt spekk til de livsviktige lampene. Spekklampene gav lys og varme i iglo eller telt og ved hjelp av lampen fikk man tørket skinnklærne til neste dag. Med spekklampen smeltet de sne til drikkevann og de varmet og kokte mat.

Hundesleder og kajakk ble brukt til å komme til fangst- og fiskeplasser. Hundesleden var i daglig bruk i forbindelse med seljakt og flytting av boplass om vinteren. Kajakken ble tatt i bruk under sommerens cariboujakt.

Publisert 16. des. 2020 10:32 - Sist endra 16. des. 2020 10:32