Netsilik og Roald Amundsens Gjøaekspedisjon

Netsilikene fikk besøk av flere polarekspedisjoner på 1800 tallet. Men Amundsens Gjøaekspedisjon i 1903-1906 ble unik.

Ikke bare var ekspedisjonen den første som tok seg gjennom hele Nordvestpassasjen, den gjorde også en rekke betydingsfulle observasjoner og målinger ved den magnetiske nordpol. Dessuten var Amundsen den første polarforsker som gav en innsiktsfull beskrivelse av netsilikenes kultur (I Nordvestpassagen 1907).

Den neste ekspedisjon som kom til netsilikene var den femte Thuleekspedisjonen i 1923, ledet av den grønlandske kulturforsker Knut Rasmussen.

I dag har netsilik forlatt sin nomadiske livsstil og lever mer bofast i tre ulike lokalsamfunn; Gjoa Haven - den største bosetningen - og i Spence Bay og Pelly Bay. Fangsten er fremdeles viktig, både som meningsfull sysselsetting og som basis for deres identitet som folk. For noen ti-år siden innledet Netsilik en ny epoke med kunsterisk virksomhet ved å begynne å lage skulpturer i klebersten.

Bildet kan inneholde: fotografi, seile, båt, mast, vannfartøy.

Publisert 16. des. 2020 10:33 - Sist endra 11. feb. 2021 09:58