Sjamanisme og offerritualer

 

Folk i Arktis, der kampen for føden og kampen mot kulden er viktig, har utviklet et rikt rituelt liv. Man er overgitt naturkreftenes spill og forsøk på å påvirke eller kontrollere disse kreftene er derfor viktig.

Bildet kan inneholde: brun, erme, fotografi, hvit, skulptur.Offeritualer i forbindelse med overgangen mellom årstidene, eller starten på en jaktsesong var vanlig. Netsiliks ofring til «havdyrenes mor», Sedna, før reisen ut til vinterleiren på isen er et slikt rituale.

Sjamanisme er et annet vesentlige innslag i rituelt liv i Arktis. Selve begrepet sjaman kommer fra et folk i Sibir, evenkene. Sjamanisme er ikke en religion, men en rituell utrykksform som oppretter kontakt mellom det verdslige med det «overnaturlige». Sjamanen er ingen ìprestî eller åndelig leder; han (men noen ganger hun) lever et liv som alle andre i lokalsamfunnet. Men når mennesker finner seg i ulike slags kriser som krever kontakt med åndeverdenen kan sjamanen utføre visse oppgaver som bare han behersker.

Forbindelsen med de overnaturlige verdener eller underjorden opprettes gjerne gjennom ekstatiske opplevelser og under spesiell inspirasjon, som i trommedansen før seljaktens start hos Netsilik. Sjamanen kan da formidle budskap mellom menneskene og kreftene i utenverdenen. Sjamanen får inspirasjon gjennom sine skyts- eller hjelpeånder. Sjamanen oppnår enslags ekstase gjennom sangen og trommingen. I denne transelignende tilstanden frigjøres sjamanens sjel fra kroppen og reiser til de andre verdener.

Vi kan snakke om fire viktige funksjoner hos sjamanen

  1. Sjamanen fungerer som enslags lege som kan bidra til å helbrede syke
  2. Sjamanen er dessuten spåmann med evner til å avsløre ukjente hendelser i fortiden, gjenfinne ting eller personer som har forsvunnet og forutsi fremtidige hendelser
  3. Sjamanen veileder også de dødes sjel til et nytt tilholdsted hinsides det jordiske livet
  4. Sjamanen kan ved hjelp av magiske krefter bidra til god fangst, ved å styre eller forutsi byttets vandringer. Hos skogssamer i Finland og blant mange folk i Sibir kunne sjamanen styre villreinsflokker til folkets jaktmarker

I kolonialiseringsepoker, som under kristningen av sameland eller sovjetiseringen av det nordlige Sibir, ble ofte sjamanen utpekt som den viktigste mann å omvende eller bli kvitt. Når kontakten mellom folkene og den åndelige omverdnen på denne måten ble brutt, ble gjerne folk demoraliserte og lettere å dominere og kontollere. I vår tid har sjamanisme fått ny betydning som uttrykk for etnisk identitet og som forsøk på gjeninnføring av kontakt med de åndelige dimensjoner ved livet.

Publisert 16. des. 2020 10:35 - Sist endra 16. des. 2020 12:30