Sommer

Midnattsolen gjør sommeren til

Midnattsolen gjør sommeren til en lys og fin årstid. Sneen er borte og netsilik drar på vandringer etter fisk, reinsdyr og annet vilt. Selvom mye av utstyret er lagt igjen, kan det bli nok å bære på. Hundene kan ta endel bagasje i kløv. Fiske og jakt på reinsdyr er viktige aktiviteter om sommeren.

Kachkochnelli og hans familie har nå satt opp teltet sitt på en pynt der en elv renner fra en sjø og ut mot havet. Bunnen av teltet er dekket av reinskinn og det er lunt og godt i teltet. Maten lages nå utendørs og lyng brukes som brensel.

Tidlig på sommeren fisker Kachkochnelli

Tidlig på sommeren fisker Kachkochnelli alene etter ørret i landråken i innsjøen litt inn i landet.

Bildet kan inneholde: soldat, menneskelig, mennesker, moro, militæruniform.Han bruker en slags "gaffel" til å spidde fisken som han lokker til seg med en lokkesnor. Fisken henges etterhvert til tørk. Senere, på sensommeren når isen har forsvunnet fra elven og innsjøen er tiden inne for storfiske. Ute i elven bygges enslags demning, eller fiskefelle og når ørreten vandrer ned elven kan fangsten begynne. Demningen er bygget slik at ørreten ledes inn i en dam midt i elven. Tre ganger i døgnet vandrer ørreten og da står fiskerne parate. En mann har ledelsen for dette fisket. Når han roper: "Nå går vi" løper alle så fort de kan ned til elven. Her jager de fisken inn i dammen midt i elven. Når mest mulig fisk er samlet her, lukkes "porten" med en sten og med fiskegafler spidder de og henter opp fisken.

I pausene i fisket foregår forskjellige aktiviteter. Kvinner arbeider med sying og mennene reparerer fangstredskapen. Men mye tid brukes også til lek og moro. Kachkochnelli og hans familie har nok med fisk og spiser godt. Mye fisk legges også unna i depoter i vente på vinteren.

Reinsjakten er svært viktig

Reinsjakten er svært viktig for Kachkochnelli og de andre Netsilik. Reinskinnet er helt nødvendig til varme vinterklær og resten av dyret finner også bruk, som mat og redskaper.

Bildet kan inneholde: transportmiddel, fly, atmosfære, luftfartøy, urbant område.

Noe rein tas med pil og bue, men den virkelige utbytterike reinsjakta foretas med lanser fra kajakk, og på sensommeren har reinen feitest kjøtt og tettest skinn.

Bildet kan inneholde: natur, fotografi, monokrom, svart, verden.Når reinsflokkene trekker sydover er Kachkochnelli og de andre på vakt. Når de oppdager en flokk bygger de som snarest en rekke små stenvarder som skal lede reinen og slik få dem ut i en elv eller et vann hvor jegerne går løs på dem med lanser. Utbyttet av denne jakten kan bli stort, og kjøttet tørkes og lagres i depoter som er bygget av sten for at rev og annet ikke skal få fatt på maten. Skinn og sener prepareres og legges til side for å syes til drakter senere.

Magen av reinsdyret er en delikatesse, og også svært næringsrik ettersom den jo inneholder "grønnsaker". Denne spises fersk like etter jakten.

Når reinen forlater landet utover høsten i 1904 vitner alle stenvardene fylt med kjøtt til vinteren om en svært god jakt. Kachkochnelli, hans familie og de andre netsilik har grunn til å være fornøyde.

Publisert 16. des. 2020 10:58 - Sist endra 16. des. 2020 12:29