Elevoppgaver Bhutan 8.–10. trinn

Hvert rom i utstillingen har et navn. Her kommer oppgaver til de ulike rommene. Lykke til!

Introduksjonsrommet

1. Hva er de største likhetene og forskjellene mellom geografien i Bhutan og Norge?

2. Studer de tre store bildene av munker på veggen. Bruk fantasien og det dere vet om Bhutan og buddhismen: Hva tror dere munkene tenker på?

Dzong – Kloster og festning

3. Finn bildene fra Tigerens rede. Hvorfor tror dere klostre ofte bygges på isolerte steder?

Hvorfor bli munk?

4. Les teksten og se på bildene av barn i kloster. Hva kan være de positive sidene ved å bli munk som barn og hva kan være de negative sidene?

Hellig natur

5. Hvorfor drar munken på bildet ut i naturen og tenner røkelse ved et berg? Kjenner dere tradisjoner med hellige steder fra andre religioner?

Klosterlivet

6. Bruk bildene og teksten til å fortelle om en vanlig dag for en ungdom som bor i kloster. Sammenlign dette med hverdagen til en skoleelev i Norge.

7. Finn bildet med munken som snakker i mobiltelefon. Hva sier torgkona og munken til hverandre når han er ferdig i telefonen? Dikt en kort dialog mellom dem.

Seremonier

8. Finn bilder hvor munkene lager torma-figuer. Hva er en torma og hva har denne tradisjonen å gjøre med læren i buddhismen? Forklar!

Publisert 18. des. 2020 10:33 - Sist endra 18. des. 2020 10:33