Ord og begreper i utstillingen

 • chorten - religiøse bygg og minnesmerker (også kalt stupaer)
 • Drukpa Kaguyd - offisiell religion i Bhutan og en gren av tibetansk buddhisme  
 • dzong - kloster som også er administrasjonsbygg og festning 
 • dzongkha - offisielt språk i Bhutan
 • Guru Rinpoche - læremesteren som brakte buddhismen til Tibet og Bhutan
 • karma - menneskets gode og onde gjerninger  - som får konsekvenser for gjenfødelsen (reinkarnasjonen)
 • Kanjur - tibetansk samling av tekster med Buddhas lære
 • lungdhar - bønneflagg som blafrer i vinden
 • manidhar - hvite tøystykker på høye påler. Betyr medfølelse med de døde
 • mantra - bønn hvor en gjentar bestemte lyder/ord
 • meditasjon - å konsentrere tankene og kroppen om religiøse sannheter
 • mudra - håndbevegelser med symbolsk betydning
 • oppvåkning - plutselig å innse sannheten om mennesket og verden 
 • Om Mani Peme Hung - mantra/bønn til medfølelsens Buddha
 • relikvier - rester av kroppen til avdøde, store læremestre
 • reinkarnasjon - forestillingen om at menneskets sjel fødes på nytt i nye skapninger etter døden 
 • samsara - det evige kretsløpet av fødsel, død og ny fødsel
 • sutra - hellige tekster i bl.a. buddhismen
 • tantrisme - religiøse forestillinger og øvelser innenfor bl.a. buddhismen
 • terma - hellige skatter funnet i naturen
 • torma - smørfigurer laget av munker i Himalaya
 • tsechu - religiøs festival i Bhutan
Publisert 18. des. 2020 10:28 - Sist endra 18. des. 2020 10:28