Black LED – Ode to Aldo Tambellini

Den hypnotiske sirkelinstallasjonen Black LED (Ode to Aldo Tambellini) leder oss inn i en sfære der «svart» er premisset for eksistens; konseptet som forklarer kosmos i sin iboende ikke-tilstedeværelse og som Waheed, i utstillingen, spekulerer i som et konkret middel for å reise gjennom tid og rom.

Bildet kan inneholde: bildekk, bilbelysning, font, sirkel, kant.

I både History is a Black Circle og Black LED (Ode to Aldo  Tambellini) refererer Waheed til Aldo Tambellini (1930-2020, men sistnevnte er ment som en direkte hyllest til den nylig avdøde kunstneren. En sirkelformet LED-skjerm med ulike brutte strømninger av lysspill minner tydelig om og viderefører det tekniske potensialet i Tambellinis «Black»-serie. Samtidig er det en spirituell referanse i sirkelen som gest til den minimalistiske, japanske tradisjonen i å male ensō, et symbol på blant annet absolutt bevissthet og universets fullkommenhet.

Tambellini var en av pionérene innen tidlig videokunst. For ham oppsto det et nytt skille med TV-skjermens inntreden i dagliglivet, som hadde helt andre forutsetninger enn, for eksempel, lerretets hvite utgangspunkt. Mangelen på farge ble det absolutte nullpunktet, det som ikke kan kartlegges, men det som alltid er tilstede i vår virkelighet.

Dessuten var han interessert i at den nye TV-teknologien kunne skape en «samtidighet» mellom flere steder i verden. Hans eksperimenter på 1960-tallet var sterkt mettet med effektfulle inntrykk, og de inkluderte samarbeid med musikere og andre utøvere i samme rom; spektakulære gesamtkunstwerk som var sterkt fundamentert i politisk engasjement, da særlig rundt borgerrettighetsbevegelsen i USA.

Bildet kan inneholde: bilbelysning, hodeplagg, tre, font, kant.

Av Hamid Waheed
Publisert 4. juni 2021 08:37 - Sist endra 30. aug. 2021 07:57