History is a Black Circle

History is a Black Circle av Hamid Waheed er et science fiction videoessay. Det er et bestillingsverk til denne utstillingen. Her blir seeren invitert med på en reise gjennom tid og rom, mellom ulike skeive kropper og skeive blikk.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, stemning, dagtid, sollys.

Stillbilde fra filmen History is a Black Circle

«I det siste har jeg tenkt mye på arv og hva jeg er en etterkommer av, og da tenker jeg ikke nødvendigvis rundt familie, men rundt skeivhet og skeive mennesker. I denne videoen lager jeg en konkret kobling mellom meg selv og andre kropper som er skeive. Det er en form for solidaritet» – Hamid Waheed 2021

Dette videoformatet har sin særegne form. Den kan også sees som en kunsthistorisk reise, som peker mot en tradisjon de siste 50-60 årene i videokunstens historie. Video er i seg selv en spesiell kunstform, fordi det som teknologi viser på en direkte måte hvordan tid som sådan opererer som et fysisk fenomen.

History is a Black Circle kan også betraktes som en slags dagbok og et vitnesbyrd fra koronaes tid. Den poetiske teksten er skrevet av Hamid Waheed. Jinbin Chen er den narrative stemmen som gestalter alle personene og historiene uavhengig av kjønn og geografisk tilhørighet.

«A science fiction essay that travels through time and queer bodies, as well as the black of it all.»

  • Lengde: 23:08
  • Produsert av: Verbal Film
  • Regi, tekst og redigering: Hamid Waheed
  • Stemme narrativ: Jinbin Chen
  • Visuelt innhold: Hamid Waheed,
  • Jinbin Chen, Chai Saeidi, Ryan/
  • PottyPantPeeInPotty, Unknown photographer/ronron87, Claudius Maximus
  • Lydopptak og elektromagnetiske signaler: David Krøyer
Bildet kan inneholde: armatur, transportmiddel, linje, by, symmetri.
Stillbilde fra filmen History is a Black Circle

 

Av Hamid Waheed
Publisert 4. juni 2021 08:35 - Sist endra 30. aug. 2021 07:57