Woodbeds, brimming

For Ester Fleckner handler «queerness» veldig mye om å studere verden og stille spørsmål ved det hun ser og opplever.

Bildet kan inneholde: rektangel, grå, font, tre, maling.

Hvilke kategorier, systemer og fortellinger florerer med hensyn til kropp, kjønn og seksualitet? Hva forventes alle kropper å passe inn i? Hva betyr dette for vår måte å snakke, drømme og navigere?

Fleckner prøver å se på de forskjellige systemene i samfunnet fra et skeivt perspektiv, mer enn å se på queerness som en ting i seg selv.

Med interesse for å lage sitt eget språk eller håndtere språk på andre måter, har hun nysgjerrig studert kroppen, kroppsspråket og hvordan kroppen kan snakke. Fleckner har produsert ulike serier med tresnitt, hvor hun har tatt tak i symboler i språket, eller kunnskapen om språket, og prøvd å skrive med det.

Tittelen på Ester Fleckners tresnittserie i denne utstillingen er Woodbeds, brimming. Med en idé om å lage en geometrisk tekst eller et geometrisk alfabet begynte hun å skrive dikt og komposisjoner med triangler, firkanter og femkanter. Gjennom serier og gjentagelser finner hun måter å konstruere og dekonstruere språk på, og leker med matematikkens strenghet og anvendelse. I hennes verk trer en poetisk og søkende stemme fram. Arbeidene kan også leses som tekstportretter.

Av Ester Fleckner
Publisert 4. juni 2021 08:30 - Sist endra 30. aug. 2021 07:57