English version of this page

Kongoblikk - blikk på Kongo

Gjenstander, mennesker og møter: Kongoblikk er et utstillingseksperiment hvor dialog og engasjement, innspill og reaksjoner fra publikum vil ønskes velkommen. Utstillingseksperimentet åpner for publikum i DEN RØDE SONE 23. september 2016. Prosjektet er en del av Tingenes metode.

Fra venstre: Isabelle Riziki Maroy, konsulent i praksisplass fra NAV, Gabriel Kilimakas og Mirelle Sengi fra kildegruppen og Farideh Faramarzi, magasinforvalter. Foto: Tone Cecilie Karlgård

Hvorfor er det en så mange eldre gjenstander fra Kongo I Oslo?

Museets største enkeltlandsamling, i den etnografiske samlingen, kommer fra området i Afrika som i dag utgjør DR-Kongo. Mange av gjenstandene er samlet inn av nordmenn som jobbet for Kong Leopolds terrorregime; Fristaten Kongo, i perioden 1885 -1908. 

Samlingen omfatter en stor bredde av gjenstander som f. eks. skulpturer, instrumenter, kurver, smykker, husholdnings- og produksjonsredskaper, samt spyd. Samlingen og hver enkelt gjenstand representerer Kongos historiske mangfold og kreativitet. Gjenstandene i samlingen gir også gjenklang til trender og hendelser i dag.

Samarbeid og identitet

I forbindelse med utstillingen Kongospor i 2007 oppstod et samarbeid mellom museet og kongolesere i Norge. Etterhvert har det vokst frem et ønske om å skape et prosjekt der kongolesere kan besøke museets magasiner og gjøre seg kjent med samlingene. På denne måten blir gjenstander som fremstår spesielt interessant og særegne, fra et kongolesisk perspektiv, identifisert. Et annet ønsket mål er at samlingen får en rolle i barn og unges identitetsbygging, samtidskultur som musikk og mote har også plass i prosjektet.

Representanter for kongomiljøet i Norge ønsker å lage et utstillingsprosjekt i første omgang i Rød sone hvor de kan reflektere over sin tilværelse i diaspora. Dette vil de gjøre gjennom samlingene kombinert med foto og tekst. prosjektet vil være åpent og prosessorientert og innspill og reaksjoner fra publikum vil ønskes velkommen. 

Her er linker til tidligere utstillinger med utgangspunkt i Kongosamlingen:

Bilder av gjenstander

Ressurser

Lenker

Publisert 27. apr. 2016 10:03 - Sist endra 9. feb. 2021 13:27