Fruen fra havet – et banebrytende funn for norsk arkeologi

Det er funnet få skjelettrester fra eldre steinalder i Nordsjøområdet.

Bildet kan inneholde: naturlige omgivelser, gul, atmosfære, fotografi, rom.

Manglende kjennskap til strandlinjeforskyvingen på sørlandskysten gjorde at mange tvilte på at slike funn overhodet fantes her. Søgnefunnet har motbevist dette. De gode bevaringsforholdene i sjøen antyder at vi vil kunne gjøre andre tilsvarende og verdifulle funn utenfor Norges kyst.

Det finnes klare likhetstrekk mellom Søgnefunnet og samtidige skjelettfunn fra Nordsjøområdet. DNA-analyser vil kanskje bidra med nærmere kunnskap om de genetiske forholdene.

De første menneskene kom til Norge over havet 1000 til 2000 år før kvinnen fra Søgne levde. Resultatene fra Søgneprosjektet vil gi oss en unik innsikt i hvordan disse tidlige menneskene tilpasset seg sine nye levekår her i landet.

Bildet kan inneholde: bein, fotografi, hodeskalle, lilla, øyeblikksbilde.

Publisert 21. des. 2020 11:36 - Sist endra 21. des. 2020 11:36