Historisk oversikt

Bildet kan inneholde: kart, økoregion, verden.

Paleolitikum (eldre steinalder)

Start ca. 700 000 år sidan.

Mesolitikum (mellomsteinalder)

Start ca. 40 000 år sidan.

Neolitikum (yngre steinalder)

Frå ca. 6000 f.Kr.

Bronsealder

Frå ca. 2000/1500 f.Kr.

Gojoseon

Det fyrste samla koreanske kongedømet. Ifølgje koreanske skrifter frå mellomalderen blei kongedømmet grunnlagt i  2333 f.Kr. av den legendariske Dangun. Om han blei det sagt at han var Himmelens barnebarn. Gojoseon-kongedømet omfatta den koreanske halvøya og Mandsjuria.

Dei tre kongedøma Goguryeo, Baekje og Silla 

Dei tre kongedøma dominerte den koreanske halvøya og delar av Manchuria i det 1. årtusen av vår tidsregkning. I 660 erobra Silla-kongedømet Baekje og i 668 Goguryeo. Dette markerar starten på Nord/Sør stat-perioden, med eit samla Silla-kongedøme i sør og Balhae-kongedømet i nord. Silla-kongedømet varte til 935 e.Kr.

Goryeo-dynastiet

Goryeo-dynastiet (918-1392) styrte så å seie heile den koreanske halvøya frå 936 e.Kr. og til Joseon- dynastiet tok over i 1392. Goryeo-dynastiet er mest kjend for sin celadonkeramikk og for sine buddhistiske skrifter ”Tripitaka Koreana”. Skriftene blei skore ut i 80 000 treblokkar! Desse blei lagra i Haeinsa, der de framleis er. Verdas fyrste, flyttbare metallbaserte presse stammar også frå dette dynastiet.

Joseon-dynastiet

Joseon-dynastiet (juli 1392 - august 1910) blei grunnlagt etter at Goryeo-dynastiet blei kasta. Seoul blei tidleg utpeika til dynastiets hovudstad. Konfusianismen var ein berebjelke i denne perioden av koreansk historie. Dynastiet mista raskt makt mot slutten av 1800-talet. I 1895 gjekk Japan sigrande ut av den fyrste kinesisk-japanske krigen. Joseon-dynastiet blei tvinga til å underskrive ei avtale om uavhengigheit frå Kinas Qing-dynasti. Mellom 1897-1910 var Korea formelt kjend som Det koreanske imperiet.

Joseon-dynastiet har hatt stor betydning for formgjevinga av det moderne Korea både når det gjeld etikette, kulturelle normer, haldningar, moderne språk og dialektar.

Japansk okkupasjon

1910-1945

Deling av Korea i Nord- og Sør-Korea

1945-1948

Koreakrigen

1950-1953

Publisert 3. apr. 2020 13:56 - Sist endra 14. des. 2020 09:25