English version of this page

Kronologi

Tidslinje
Predynastisk
Periode
(ca. 5300-3000 f.Kr.)
         
Tidlig dynastisk
periode
1.Dynasti
3000-2890 f.Kr
Aha, Djer, Djet, Den
2.Dyansti
2890-2686 f.Kr. Peribsen, Khasekhemwy
       
Det Gamle Riket
(ca. 2686-2125 f.Kr.)
3.Dynasti
2686-2613 f.Kr.
Djoser
4.Dynasti
2613-2494 f.Kr.
Sneferu, Khufu, (Kheops), Khafra (Khefren), Menkaura (Mycerinus)
5.Dynasti
2494-2345 f.Kr.
Userkaf, Wenis
6.Dynasti
2345-2181 f.Kr.
Teti, Pepi I-II
7./8.Dynasti
2181-2160 f.Kr.
En rekke navn Neferkara
Første Overgangsperiode (ca. 2160-2055 f.Kr.) 9./10.Dynasti
2160-2025 f.Kr.
11.Dynasti
(Bare Theben)
2025-2055 f.Kr.
Metuothep I,
Intef I-III
       
Det Midtre riket
(ca. 2055-1650 f.Kr.)
11.Dynasti
2055-1985 f.Kr.
Mentuhotep II-IV
12.Dynasti
1985-1773 f.Kr.
Amenemhat I-IV,
Senusret I-III,
Dronning Sobekneferu
13. Dynasti
1773- etter 1650 f.Kr.
Sobekhotep II-V, Hor
14. Dynasti
1773-1650 f.Kr.
 
Andre Overgangsperiode
(ca. 1650-1550 f.Kr.)
15.Dynasti
(Hyksos)
1650-1550 f.Kr.
16.Dynasti
1650-1580 f.Kr.
Thebanske herskere samtidig med Hyksos; Mest kjent er Kamose (1555-1550)
17.Dynasti
1580-1550 f.Kr.
     
Det Nye Riket
(ca.1550-1069 f.Kr.)
18.Dynasti
1550-1295 f.Kr.
Ahmose, Amenhotep I-III,
Tutmose I-IV,
Dronning Hatshepsut, Amenhotep IV (Akhenaton), Tutankhamon, Ay, Horemheb
19.Dynasti
(Ramesside)
1295-1186 f.Kr.
Ramses I-II, Sety I-II, Merenptah, Siptah, Dronning Tausret,
20.Dynasti
(Rammeside)
1186-1069 f.Kr.
Sethnakht; Ramses III-XI
   
Tredje Overgangsperiode
(ca. 1069-664 f.Kr.)
21.Dynasti
1069-945 f.Kr.
Smendes,
Psusennes I-II
Osorkon den eldre,
Siamun
22.Dynsti (libyere)
945-715 f.Kr.
Shesonq I-II + V,
Osorkon I-II + IV,
Takelt I-II
23.Dynasti
818-715 f.Kr.
Iuput I-II,
Shesoq IV,
Osorkon III
24.Dynasti
727-515 f.Kr.
Bakenrenef
(Bocchoris)
25.Dynasti
747-656 f.Kr.
Piy, Shabaqo, Tharqo
Sentiden
(66-332 f.Kr.)
26.Dynasti
664-525 f.Kr.
Psamtek I-III
27.Dynasti
(1. Persiske Periode)
525-404 f.Kr.
28.Dynasti
404-399 f.Kr
29.Dynasti
399-380 f.Kr.
30.Dynasti
380-343 f.Kr.
Nectanabo I-II
 
Ptolemaiske periode
(332-30 f.Kr.)
Alexander den Store,
Ptolemaios I-XV,
Kleopatra VII
         
Romersk periode
(30 f.Kr.-395 e.Kr.)
           
Publisert 29. jan. 2021 08:32 - Sist endra 29. jan. 2021 11:45