Vidare lesing

Andreas Holmsen: Ødegårder i Osloherad.
St. Hallvard Hefte 7 1963.
Claus Krag: Vikingtid og rikssamling 800-1130. Aschehougs Norgeshistorie bd.2.
Oslo 1995
Hans-Emil Lidén (red.): Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge.
Oslo 1995.
Arnved Nedkvitne og
Per Norseng:
Byen under Eikaberg. Oslo bys historie bd.1.
Oslo 1991.
Erik Schia: Oslo innerst i Viken. Liv og virke i middelalderbyen.
Oslo 1991,
2.opplag 1995.
Publisert 24. mars 2020 10:13 - Sist endra 7. mai 2020 12:22