Queenie Lion Kemarre

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hud, mennesker, rynke.
Foto: Mbantua Gallery

Queenie Lion Kemarre, f. 1920 
Alyawarr. Irrwelty and Atnwengerrp
Mbantua Fine Art Gallery and
Cultural Museum.
Utopia, Eastern Desert regionen


Bildet kan inneholde: oransje, mønster.

Awely

Kvinneseremoni
Akryl på lerret

“Dette måleriet viser awely, seremoniar for kvinner. Seremoniane handlar om historier frå kunstnaranes land Atnwengerrp og Irrwelty. Eg har måla den seremonielle kroppsmålinga som blir påført kvinnenes overkropp – brysta, armane og låra – under seremoniar. Pulver frå knust raud, gul og kvit oker, og kol blir påført kroppen med ein pinne. Denne pinnen blir kalla typale. Medan vi målar kroppane våre syng vi songar om landet vårt. Seremoniane blir utført for å vise respekt for landet vårt, helse og velvære, og for ei god framtid for samfunnet vårt.”

Linjene i motivet representerer mønsteret i seremoniell kroppsmåling.

Publisert 16. mars 2020 14:25 - Sist endra 14. des. 2020 08:58