Håndverksdemonstrasjon: De gikk vel ikke nakne?

Hvordan gjenskape historiske klær med arkeologiske funn som kilde? Ved arkeologstudent og reenacter Frida Kikevold.

Arkeologi og Víkverir

Frida Kikevold
Frida Kikevold. Foto: Privat

Frida Kikevold studerer arkeologi ved universitetet i Oslo og er aktiv i Víkverir. Víkverir er en reenactment forening fra Drammen som driver med historisk gjenskaping, formidling og trening innenfor kampsystemet "hærkamp".

- Jeg ble introdusert for «hærkamp» og vikingmiljøet i Norge da jeg som ungdom så den Oslobaserte gruppen Vingulmark sloss foran forsvarsmuseet på Akershus festning. Jeg hadde naturligvis lyst til å starte med én gang, men var for ung og visste ikke hvordan. Noen år senere fikk jeg kontakt med en som drev med dette, og gjennom ham fikk jeg kontakt med Víkverir.

Rekonstruksjon av historiske drakter

Víkverir legger stor vekt på å ha så tidsriktig utstyr som mulig, og draktene de lager er derfor rekonstruksjoner av, eller tolkninger basert på arkeologiske funn, samtidige avbildninger og litterære kilder. Denne måten å jobbe på kan sammenlignes med eksperimentell arkeologi, der det man studerer levendegjøres.

- I demonstrasjonen min vil jeg vise deler av arbeidet som ligger bak rekonstruksjonen av en historisk drakt, og vise hvordan man kan komme frem til vidt forskjellige drakter basert på forskjellige tolkninger av samme funn. I mange tilfeller blir man også nødt til å kombinere mange kilder for å ende opp med en drakt som er større enn en liten fille. Demonstrasjonen vil også praktisk vise noen av de historiske håndverksteknikkene vi bruker i tekstilarbeid og draktproduksjon.

Publisert 18. aug. 2016 13:37 - Sist endret 13. feb. 2019 12:19