Med arkeolog Gabriel Gustafsons egne ord

Opplev Osebergfunnet med utgangspunkt i arkeolog Gabriel Gustafsons utgravings dagbøker. Samlingsansvarlig Jan Bill viser om og forteller. 

Foto: KHM, UiO. Fotograf  Olaf Væring

Professor Gabriel Gustafson ledet utgravningen av Oseberghaugen

Utgravningen av gravhaugen Oseberg på Slagen i Vestfold startet juli 1904. Den ble ledet av bestyreren ved Universitetets Oldsaksamling professor Gabriel Gustafson. Gustafson la stor vekt på dokumentasjonen av det arkeologiske arbeidet, og gjennom dagbøker, skisser, fotografier og illustrasjoner ble Oseberg-utgravningen den første på verdensbasis til å bli så grundig dokumentert.

Gustafson var en pioner innen arkeologisk feltdokumentasjon og førte selv dagbøker i tillegg til at både han og hans assistent ved utgravningen, Håkon Shetelig fra Bergen Museum tegnet mangfoldige skisser.

Under utgraving blir den opprinnelige, forhistoriske struktur og kontekst ødelagt, og derfor blir selve utgravningsdokumentasjonen den nærmeste kunnskapen vi har om dette. Dokumentasjonen av Oseberg-utgravningen er også i dag ansett for å være den viktigste og mest pålitelige kilden til Osebergdronningens grav.Gustafson publiserte aldri selv noe om Osebergfunnet, så det er primært gjennom hans dagbøker og enkelte skisser fra senere at vi kan se hvordan han oppfattet funnet.

Publisert 8. jan. 2016 07:52 - Sist endret 19. feb. 2019 14:22