English version of this page

Gjellestadutgravingen er i gang

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn tok i dag det første spadetaket på utgravingen av Gjellestadskipet.

Bildet kan inneholde: bonde, jord, gartner, hvordan, arbor dag.

Sveinung Rotevatn tok det første spadetaket. Bilde: Camilla C. Wenn

Restene av dette vikingskipet ble funnet i 2018 på gården Jellestad ved Halden, og er et av de mest oppsiktsvekkende arkeologiske funnene i Norge i etterkrigstiden. – Skipet er et funn av enestående nasjonal og internasjonal betydning, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn under dagens seremoni.

– Funnet er veldig sårbart ovenfor menneskelige inngrep og klimaendringer, og vi vet at det er under aktiv nedbrytning. Derfor var det nødvendig at regjeringen sørget for en ekstraordinær bevilgning over revidert statsbudsjett for å få stanset nedbrytningen og sikre funnet og kunnskapspotensialet så hurtig som mulig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Arkeologene skal jobbe på Gjellestad i fem måneder. Utgravningen skal sikre det som er igjen før alt treverk er brutt ned av sopp og andre mikroorganismer. Arbeidet foregår i tre faser, der den første består av å fjerne og sålde det øverste laget av matjord som ligger over skipsgraven. I andre fase graver arkeologene ut akterenden, før de til sist graver ut midtdelen og baugen av skipet. Det er i siste fase arkeologene forventer å gjøre de mest spennende funnene.

Gjellestadskipet er ikke like godt bevart som Oseberg-, Gokstad- og Tuneskipet, men moderne utgravningsmetoder vil likevel gjøre det mulig å dokumentere de nedbrutte delene av skipet så godt at skipet vil kunne rekonstrueres med stor detaljrikdom.

Graven kan inneholde både gravkammer, hundrevis av gravgaver av forskjellig sort og spor etter selve begravelsen.

Bildet kan inneholde: vegetasjon, natur reservat, gress, naturlige omgivelser, land mye.

Utgravingen vil foregå under telt og er ikke åpen for publikum. Vi ønsker etter hvert å gjennomføre omvisninger på utgravingen.

Emneord: Gjellestad 2020 (norsk) Av Tea Kristiansen
Publisert 26. juni 2020 13:37 - Sist endra 16. juli 2020 13:02