English version of this page

Bilder

 • 17. jan. 2020

  Osebergskipet under utgravning i 1904. Ingen vikingskip har blitt utgravd etter Oseberg i 1904, før Gjellestad i 2020.

 • 23. juni 2020

  Gjellestadskipet slik det framsto på georadarundersøkelsen i 2018.

 • 17. jan. 2020

  Mikroskopi av infisert tre med sopphyfer (sopptråder). Fra "Dendrokronologisk analyse" (2019), A. Daly.

 • 17. jan. 2020

  Mikroskopi av jordlag inne i skipet, med trerester og spor etter sopp. Fra "Dendrokronologisk analyse" (2019), A. Daly.

 • 17. jan. 2020

  Mikroskopi av overgangssonen mellom soppangrepet (øverst) og friskt tre. Fra "Dendrokronologisk analyse" (2019), A. Daly.

 • 17. jan. 2020

  Snittet fra undersøkelsessjakten i 2019 gjennom østsiden av skipet. Strekene i jorden viser til fortolkning av jordlagene i felt.

 • 17. jan. 2020

  Sjakten fra forundersøkelsen i 2019. Skipets orientering er illustrert med rødt omriss.

 • 17. jan. 2020

  Østenden av undersøkelsessjakten fra 2019 med snitt gjennom Gjellestadskipet.

 • 16. juli 2020

  Fjerning av matjordslaget over Gjellestadskipet (dekket med hvit duk) med gravemaskin, første ukene av 2020-utgravningen.

 • 16. juli 2020

  Glassperle funnet under sålding av matjord, 3. uken av 2020-utgravningen. Les mer om perlen her.

 • 26. okt. 2020

  Rester av en korrodert jernnagle fra skipet, høsten 2020.

 • 22. juli 2020
 • 26. okt. 2020

  Oversiktsbilde over Gjellestadskipets søndre del, august 2020.

 • 26. okt. 2020

  Oversiktsbilde over omrisset av Gjellestadskipet, oktober 2020.

 • 16. juli 2020

  Sålding av matjord, første ukene av 2020-utgravningen.

 • 16. juli 2020

  Sålding av matjord og kategorisering av funn i funnposer, første ukene av 2020-utgravningen.

 • 26. okt. 2020

  Arbeidsbilde av utgravningen av skipets søndre del i august 2020. 

 • 26. okt. 2020

  Arbeidsbilde av utgravning av skipets nordre del, oktober 2020.

 • 26. okt. 2020

  Arbeidsbilde av utgravning av skipets midtre del, september 2020.

 • 26. okt. 2020

  Arbeidsbilde av utgravning av skipets midtre del fra plattformer, september 2020.