English version of this page

Pressemeldinger

Publisert 23. juni 2020 10:47

Klima- og miljødepartementet: I 2018 ble det funnet rester av et vikingskip på gården Gjellestad ved Halden. Dette er et av de mest oppsiktsvekkende arkeologiske funnene i Norge i etterkrigstida.Fredag 26. juni besøker klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn Gjellestad for å ta første spadetak på utgravingen av det unike funnet.

Publisert 17. jan. 2020 12:30

Orientering til pressen, 17.1.2020: Sommeren 2019 gjennomførte Kulturhistorisk museum en forundersøkelse på den nyoppdagede skipsgraven ved siden av Jellhaugen i Halden. Skipet har blitt datert og kan tidligst ha blitt bygget i år 733 e.Kr., men er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid. Prøver har også vist at bevart treverk i skipet er angrepet av sopp og er derfor under hurtig og gjennomgripende nedbrytning. Årsaken skyldes senkning av grunnvannsspeilet, som tillater oksygen å trenge helt ned til kjølen av skipet.