English version of this page

Forstyrrelser i skipet

Har det vært andre mennesker inni graven før oss?

jord, grop, hånd, arbeidshanske, graveskje, arkeologer

Vegard, Eirin og Karine graver i en forstyrrelse i den nordlige delen av skipet. Bilde: Margrethe K. H. Havgar

En av tingene vi graver nøye for tiden er såkalte "forstyrrelser". Hva er så det?

Enkelt sagt er det groper som tar seg inn i det vi graver. Det betyr at vi ser at det har vært andre mennesker som har gravd seg inn i graven og skipet, før vi begynte å grave det ut. 

verneklær, refleks, caps, arbeidshansker, jord, utgravning, graveskjeer
Karine og Vegard undersøker de forskjellige lagene i en forstyrrelse i den nordlige delen av skipet. Bilde: Margrethe K. H. Havgar

Ofte kalles slike groper plyndringsgroper, altså groper som er blitt igjen etter at noen har gravd seg inn for å plyndre. Å plyndre graver har ikke vært uvanlig opp gjennom historien, for eksempel vet vi fra forskjellige norrøne sagaer at haugbrott (å bryte haugen) var en relativt vanlig ting å gjøre i vikingtiden. Dette vet vi har skjedd i andre skipsgraver, fordi både Osebergskipet og Gokstadskipet hadde blitt plyndret innen de ble utgravd. 

Om Gjellestadskipet også har blitt plyndret, det er vi ikke sikre på ennå. Vi har ikke funnet nok bevis til å kunne fastlå om gropene er eldre (f.eks. vikingtid) eller mer moderne (f.eks. 1800-tallet). Vi kan derfor ikke si om disse forstyrrelsene kan kalles plyndringsgroper ennå, men det blir spennende å se hva vi kan finne ut av, nå som de undersøkes!

jord, arkeolog, graving, graveskje, grop
Karine graver i en forstyrrelse i den nordlige delen av skipet. Bilde: Margrethe K. H. Havgar

 

Emneord: Gjellestad 2020 (norsk) Av Margrethe K. H. Havgar
Publisert 14. sep. 2020 13:28 - Sist endra 20. jan. 2021 13:22