English version of this page

Overflaterensing

Akkurat i dag er hele utgravningsfeltet avdekket i all sin prakt!

jord, utgravning, skipsomriss, arkeologer

Karine og Anne (t.v.) og Per (t.h.) renser langs skipssidene. Bilde: Margrethe K. H. Havgar/KHM

I dag skal vi lage en oppdatert fotogrammetrimodell (dvs. 3D-modell) av skipet og området rundt. Derfor avdekket vi hele ugravningsfeltet, undergrunn og skip inkludert!

utgravning, jord, arkeologer, skipsomriss
Slik ser hele utgravningsfeltet ut når alt er avdekket. Her ser vi at (fra venstre) Karine, Vegard, Per, Anne og Magnus renser området rundt skipet. Helt bakerst står Ruben ved konserveringsbordet. Bilde: Margrethe K. H. Havgar/KHM

Hele overflaten ble så renset, slik at alle krinkler og kroker var pene og ryddige da modellen skulle tas. 

fotografi, kamera, arkeolog, skipsomriss, utgravning
Magnus tar bilder av området rundt skipet til fotogrammetrimodellen. Bilde: Margrethe K. H. Havgar/KHM.

Fotogrammetri er noe vi gjør svært mye, da disse 3D-modellene gir så mye god informasjon både for oss og publikum. Vi vil gjerne gjøre så mange modeller som mulig tilgjengelig for dere så fort som mulig, og noen er allerede lagt ut! De kan du finne blant Kulturhistorisk museums 3D-modeller.

Emneord: Gjellestad 2020 (norsk) Av Margrethe K. H. Havgar
Publisert 22. okt. 2020 11:52 - Sist endra 20. jan. 2021 13:56