Videoer fra Gjellestad

Her finner du alle videoene vi lager i løpet av Gjellestadutgravningen.

Here are all the videos we have and are making during the Gjellestad ship excavation.