Videoer fra Gjellestad

Her finner du alle videoene vi lager i løpet av Gjellestadutgravningen.

Here are all the videos we have and are making during the Gjellestad ship excavation.

Publisert
01:14
29. okt. 2020

Assisterende feltleder Magnus forklarer hvorfor vi bruker tid på å gå gjennom matjorden som har ligget over Gjellestadskipet. Norsk tale.

Assistant excavation manager Magnus explains why we are carefully going through the plough soil that has covered the Gjellestad ship up until now. English subtitles.

Publisert
01:18
29. okt. 2020

For å beskytte skipet under utgravningen dekker vi utgravningsfeltet med et telt fra Hallgruppen AS. Her er intervallfoto av monteringen.

To protect the ship during the excavation, we are enclosing the excavation site with a tent from Hallgruppen AS. Here is a timelapse showing the process of getting the tent in place.

Publisert
03:01
29. okt. 2020

Prosjektleder Christian forklarer startfasen av å grave inni selve Gjellestadskipet. Norsk tale.

Project manager Christian explains the initial process of excavating the interior of the Gjellestad ship. English subtitles.

Publisert
02:50
29. okt. 2020

Utgravningsleder Camilla beskriver hva vi har gjort i det siste, hva vi har funnet og hva vi fremdeles lurer på. Norsk tale.

Excavation manager Camilla describes what we've been doing for the past few weeks, what we've discovered, and what we're still unsure of. English subtitles.

Publisert
02:46
29. okt. 2020

Konservator Ruben forklarer hvordan vi bevarer de forskjellige tingene vi avdekker mens vi graver. Norsk tale.

Conservator Ruben explains how we take care of the different things we uncover as we excavate. English subtitles.

Publisert
03:13
29. okt. 2020

Våre assisterende feltledere Magnus og Nora forklarer hva fotogrammetri er, hvordan vi bruker det og hvorfor. Norsk tale.

Our assistant excavation managers Magnus and Nora explain what photogrammetry is, how we do it, and why we use it. English subtitles.

Publisert
02:48
2. des. 2020

Prosjektleder Christian forteller hva vi har gjort de siste ukene, hva vi har funnet og hva som gjenstår.

Project manager Christian explains what we have done the last few weeks, what we have discovered, and what remains.

Publisert
01:34
4. des. 2020

Konservator Ruben og arkeolog Annette løfter forsiktig opp det største stykket med bevart treverk, som vi så langt har funnet i Gjellestadskipet.

Conservator Ruben and archaeologist Annette carefully extracts the largest piece of wood we have so far discovered in the Gjellestad ship.