English version of this page

Vikingskip

Det viktigste symbolet på vikingtiden er vikingskipene, som en gang krysset hav og elver og knyttet land og folk sammen.

Digitalt rekonstruert vikingskip fra filmen "Vikingtiden lever"

Digitalt rekonstruert vikingskip fra filmen "Vikingtiden lever", som vises kontinuerlig i Vikingskipshuset. Foto: Storm Studios.

Vikingskipshuset på Bygdøy huser tre av verdens best bevarte vikingskip, alle tre funnet i store gravhauger fra vikingtiden.

Skipene har først vært brukt til seilas og ble deretter gjenbrukt som begravelsesskip for helt spesielle mennesker i samfunnets maktelite.

Vikingtiden startet rundt år 750 e.Kr. og varte til rundt år 1050 e.Kr. Vikingenes hjemland var dagens Skandinavia, en region preget av havet som resurs og ferdselsvei. De mange reisene vestover, sørover og østover gjorde at vikingene kom i kontakt med folk på nye måter, og brakte rikdommer og nye ideer med seg hjem

Vikingene etablerte også nye handelssteder, hvor handelsfolk utenfra brakte varer inn. Samtidig brakte de sine egne smykker, våpen og skikker ut i verden. Reisene og vikingskip et yndet motiv både i den norrøne sagalitteraturen og i moderne fortellinger om vikingtidssamfunnet. Men vikingenes reiser og møter med andre kulturer og samfunn la også på mange måter grunnlaget for de store samfunnsendringene i perioden.

Vikingtiden var en dynamisk tid. I løpet av 300 år gjennomgikk samfunnet store endringer og nye muligheter oppstod for utferd, ekspansjon, bosetning, handel og plyndring. Ved vikingtidens begynnelse kjempet småkonger om makten og de nordiske kongerikene eksisterte ennå ikke. Men i løpet av vikingtiden vokste nasjonalstatene frem, byer oppstod, nye handelsveier ble etablert og kristendommen overtok for den norrøne religionen. Reisene hadde gitt nye perspektiver og åpnet for å definere verden på nytt.

Publisert 18. juni 2020 10:24 - Sist endra 19. juni 2020 13:03