Fakta om det planlagte vikingtidsmuseet

  • Bruker: Kulturhistorisk museum 
  • Byggherre: Statsbygg
  • Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
  • Eier og driftsansvar: Universitetet i Oslo
  • Arkitekt: AARTS architects
  • Tekniske rådgivere: Multiconsult, Brekke & Strand
  • Samlet areal: ca 13.000 m2 BTA
  • Utstillingsareal: ca 5000 m2 BTA
  • Ferdigstilles: 2023-2024
  • Åpnes for publikum: 2024-2025

I tillegg til tredobling av utstillingsarealene vil det nye museums-anlegget inneholde restaurant, auditorier, større museumsbutikker, bedre betingelser for skoleomvisninger, laboratorier med publikumsinnsyn og arealer for etablering av et senter for vikingtidsforskning.

Publisert 2. juli 2018 11:15 - Sist endret 6. feb. 2019 09:05