English version of this page

De nye utstillingene

Utstillingskonseptet

Det nye museet representerer en ny generasjon forskningsmuseum med mål om å skape enestående, lærerike besøksopplevelser gjennom å kombinere et verdensledende forskningsmiljø, unike vikingtidssamlinger og visjonær arkitektur med engasjerende og dynamiske utstillinger og andre publikumstilbud.

En verden i endring

Konseptet for utstillingene legger vekt på mangfold. I utstillingene skal det fortelles historier om vikingtidens liv, kultur og samfunn, og om skandinavenes reiser, ekspansjon og samhandling med andre kulturer. De rike samlingene og forskningen kan berette om hverdagsliv, om forestillinger og ideer, om konger og kriger, og om transformasjonen av Skandinavia fra mange stammesamfunn til tre kongedømmer. Vikingtidens historie er svært variert og dynamisk. Og det skjer veldig store forandringer i løpet av relativt kort tid. Vikingtidsmuseet skal fortelle om vikingsamfunnet og hvordan Skandinavia endret seg i løpet av tiden fra 700-tallets midte til et stykke ut på 1000-tallet, og hvordan vikingkulturen fikk store konsekvenser ut i Europa. Det overordnede konseptet for Vikingtidsmuseet er «En verden i endring».

Tett på

Museets formidling bygges på fortellergrepet «Tett på». Med dette fanges nåtidens nysgjerrighet på fortiden – vi er langt fra i tid, men forskningen bringer oss tett på og gjør vikingtiden forståelig og meningsfull for de besøkende. «Tett på» fremhever det autentiske: Kom tett på og se, det er ekte! «Tett på» gir mulighet for å løfte frem detaljer og det unike i gjenstander, og fortellergrepet gir mulighet for å bruke digitale virkemidler for å skape og visualisere fortellinger som bringer de besøkende tett på levde liv.

Tilpassede utstillinger

Utstillingene skal ha et innhold som er variert og tilpasset ulike besøkstyper. Noen besøkende vil kunne oppleve høydepunktene på kort tid, mens andre besøkende vil ønske å gå i dybden på ulike temaer og fortellinger. Besøksopplevelsene skal planlegges ut fra dette. Gjenstander, scenografi og audiovisuelle virkemidler skal lokke de besøkende til å utforske og oppdage. Varierte formidlingstilbud gir både sanselige, utfordrende og spektakulære opplevelser som skaper begeistring og engasjement, både for den travle og den utforskende museumsgjest.

Storyline i fire deler

  • Utgangspunktet – her introduseres Skandinavia i tiden før vikingtid, og de besøkende får en introduksjon til vikingtiden.
  • En annerledes verden – Om tiden omkring år 800 der Osebergfunnet danner utgangspunkt for fortellinger om et samfunn med et verdensbilde rammet inn av norrøn mytologi.
  • Den lange reisen – Om tiden omkring år 900 der Gokstadgraven danner utgangspunkt for fortellinger om hvordan ulike regioner kjempet om makt og ressurser, skipets sentrale plass i samfunnet og vikingenes møter med omverdenen.
  • En ny orden – Om tiden omkring år 1000 med fortellinger om hvordan de tre skandinaviske landene tar form, hvordan nye byer etableres, og hvordan kristendommen befester sin rolle i samfunnet.
Emneord: Vikingtid, Vikingskipene, Vikingskipshuset, museum exhibitions, Viking Age, Viking ship. Gokstad ship
Publisert 29. juni 2018 10:34 - Sist endret 6. juni 2019 08:39