English version of this page

Det nye museet

Ledende om vikingtid

Det nye Vikingtidsmuseet skal være det ledende museet om vikingtiden. Det skal bli en ny type forskningsmuseum der publikum kan la seg oppsluke av vikingtiden, velge å nyte en fremragende estetisk opplevelse, eller gjøre begge deler. Museet skal overraske og utfordre med ny kunnskap, nye perspektiver og nye funn. Møtet med vikingtidens storslåtte bidrag til verdensarven skal være en opplevelse for livet.

Prosjektet skal sikre kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap.

  • Samlingene skal bevares på en museumsfaglig forsvarlig måte.
  • Vikingtidsmuseet skal være et verdensledende museum og en forskningsinstitusjon som er nasjonalt og internasjonalt anerkjent for sin produksjon av ny kunnskap om vikingtiden.
  • Det skal utvikles opplevelser som bidrar til flere besøkende og hyppigere gjenbesøk.
  • Det bygges for effektiv museumsdrift.

Møteplass, formidling og forskning

Det nye museet blir ca. 13 000 m2, hvorav ca. 5 000 m2 blir utstillingsareal. Vikingtidsmuseet skal være et levende museum med utstillinger som kontinuerlig oppdateres og formidler vikingtiden på en måte som stimulerer til nysgjerrighet og utforskning. Hele anlegget blir også godt tilrettelagt med tilbud for å etablere seg som en viktig møteplass for flere besøksgrupper med butikk, restaurant, arrangementsfasiliteter og en museumspark som en integrert del av museumsopplevelsen.

Et samarbeidsprosjekt

Statsbygg er ansvarlig for prosjektering og bygging av det nye museumsanlegget på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. AART architects designer bygget. UiO er ansvarlig for at byggeprosjektet gjennomføres i henhold til prosjektmålene, og vil ha drifts- og forvaltningsansvaret for bygget etter ferdigstillelse. KHM har ansvar for publikumstilbud, utstillinger, forskningsvirksomhet og formidlingskonsepter. Museets fagpersonale innen konservering og samlingsforvaltning samarbeider med Statsbygg i et eget sikringsprosjekt om løsninger for trygg håndtering av skip og gjenstander under byggeprosessen, og om sikre metoder for flytting til nybygget.

Vikingtidsmuseet skal være en publikumsmagnet i kraft av sine unike gjenstander, gode opplevelser og faglige styrke som forskningsmuseum. De tre hovedgruppene av besøkende omfatter individuelt besøkende, turistgrupper og skolegrupper. Det er en høy andel utenlandske besøkende.

Emneord: Viking Age, Vikingskipene, Vikingskipshuset, Vikingtidsmuseum
Publisert 29. juni 2018 10:34 - Sist endret 26. mars 2020 13:33