English version of this page

Fakta om det planlagte vikingtidsmuseet

  • Bruker: Kulturhistorisk museum 
  • Byggherre: Statsbygg
  • Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
  • Eier og driftsansvar: Universitetet i Oslo
  • Arkitekt: AART architects
  • Tekniske rådgivere: Multiconsult, Brekke & Strand
  • Samlet areal: ca 13.000 m2 BTA
  • Utstillingsareal: ca 5000 m2 BTA
  • Ferdigstilles: 2024-2025
  • Åpnes for publikum: 2025-2026

I tillegg til tredobling av utstillingsarealene vil det nye museums-anlegget inneholde restaurant, auditorier, større museumsbutikker, bedre betingelser for skoleomvisninger, laboratorier med publikumsinnsyn og arealer for etablering av et senter for vikingtidsforskning.

Relevante lenker

Publisert 29. juni 2018 10:35 - Sist endret 5. des. 2019 09:52