English version of this page

Flytting av skip og gjenstandar

Bildet kan inneholde: historie, arkitektur.

Museets fagpersonale innan konservering og samlingsforvalting samarbeider med Statsbygg i eit eige sikringsprosjekt om løysingar for trygg handtering av skip og gjenstandar under byggjeprosessen, og om sikre metodar for flytting til nybygget.

I den internasjonale ekspertkomiteens rapport utarbeida for Kunnskapsdepartementet står det blant anna:

Vikingskipssamlingen er ansett som unik og høyt verdsatt både i norsk og internasjonalt perspektiv. Et nytt museumskompleks på Bygdøy vil forbedre langsiktig bevaring av Vikingskipssamlingene.

Samlingane skal bevarast på ein museumsfagleg forsvarleg måte, og i planen for heile prosjektet er sjølve flyttinga planlagd slik:

  • 2019–2021: Flytting og sikring av gjenstandar byrjar
  • 2023: Flytting av skip og gjenstandar til nybygg
Emneord: Vikingtid, Viking Age, Conservation Science, viking collection, Arkeologisk konservering
Publisert 29. juni 2018 10:36 - Sist endra 23. apr. 2020 08:00