English version of this page

Flytting av skip og gjenstander

Museets fagpersonale innen konservering og samlingsforvaltning samarbeider med Statsbygg i et eget sikringsprosjekt om løsninger for trygg håndtering av skip og gjenstander under byggeprosessen, og om sikre metoder for flytting til nybygget.

I den internasjonale ekspertkomiteens rapport utarbeidet for Kunnskapsdepartementet står det blant annet:

Vikingskipssamlingen er ansett som unik og høyt verdsatt både i norsk og internasjonalt perspektiv. Et nytt museumskompleks på Bygdøy vil forbedre langsiktig bevaring av Vikingskipsamlingene.

Samlingene skal bevares på en museumsfaglig forsvarlig måte og i den helheltige planen for hele prosjektet er det avsatt egne tidsrom til selve flyttingen:

  • 2019–2021: Flytting og sikring av gjenstander begynner
  • 2023: Flytting av skip og gjenstander til nybygg
Emneord: Vikingtid, Viking Age, Conservation Science, viking collection, Arkeologisk konservering
Publisert 29. juni 2018 10:36 - Sist endret 26. mars 2020 13:33