Forprosjektet er ferdig

En ny viktig milepæl på veien mot det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy er passert: Rett før jul 2017 leverte Statsbygg og de samarbeidende arkitekter og prosjekteringsgrupper sine forslag til forprosjekt for det nye museumsanlegget. Forprosjektet inneholder to delrapporter, én for bygget og uteområdene og én for sikkerhet og bevaring.

KHMs styre uttrykte i møte 8. desember 2017 stor tilfredshet med forprosjektet, og anbefalte at det legges til grunn for det videre arbeid med planlegging av det nye museet. Universitetsdirektøren har gitt den samme anbefaling.

Forprosjektet vil vinteren og våren 2018 bli evaluert og kvalitetssikret gjennom en såkalt KS2-analyse. Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet er oppdragsgivere for denne. Blir resultater positivt, ligger det an til at startbevilgning for byggeprosjektet kan komme over statsbudsjettet for 2019.

KHM har det siste året også arbeidet mye med planene for de nye utstillingene i det nye museet. Med vårt unike funnmateriale og vår høye kompetanse på vikingtidens kultur og samfunn er ambisjonen et museum i verdensklasse. Dersom startbevilgning blir gitt fra 2019, vil det nye museet kunne åpne for publikum i perioden 2023-2025.

Publisert 2. mars 2017 15:38 - Sist endret 14. nov. 2018 11:38