Skisseprosjektet klart!

"..hovedkonklusjon er at skisseprosjektet er godt egnet for formålet og har høye arkitektoniske og funksjonelle kvaliteter" slår universitetsdirektøren fast.

VTM-prosjektets arkitektar, AART, leverte 1. februar sitt endelege forslag til skisseprosjekt for det nye museet. Skisseprosjektet har blitt til i eit tett samarbeid mellom arkitektane, Statsbygg, UiO og KHM utover hausten 2016.

Det viser mange nye og spennande detaljar, både for utstillings- og publikumsareala, driftsareala og uteområda. Skisseprosjektet har nå blitt behandla internt ved KHM og UiO.

Alle hørings- og vedtaksorgan har uttalt seg positivt, og i si endelege vurdering til Statsbygg fastslår universitetsdirektøren at UiO sin "...hovedkonklusjon er at skisseprosjektet er godt egnet for formålet og har høye arkitektoniske og funksjonelle kvaliteter."

Skisseprosjektet vil danne grunnlag for neste faste i prosjekteringsarbeidet - forprosjektfasen. Denne startar opp i mars og vil vare ut hausten 2017.

"Skisseprosjektet ser verkeleg flott ut, nå gler vi oss til neste fase i arbeidet", seier museumsdirektør Håkon Glørstad i ein kommentar.Bildevisning
Publisert 15. apr. 2020 08:08 - Sist endra 27. apr. 2020 07:46