Skisseprosjektet klart!

"..hovedkonklusjon er at skisseprosjektet er godt egnet for formålet og har høye arkitektoniske og funksjonelle kvaliteter" fastslår univeristetsdirektøren.

VTM-prosjektets arkitekter, AART, leverte 1. februar sitt endelige forslag til skisseprosjekt for det nye museet. Skisseprosjektet har blitt til i et tett samarbeid mellom arkitektene, Statsbygg, UiO og KHM utover høsten 2016.

Det viser mange nye og spennende detaljer både for utstillings- og publikumsarealene, driftsarealene og uteområdene. Skisseprosjektet har nå blitt behandlet internt ved KHM og UiO.

Alle hørings- og beslutningsorganer har uttalt seg positivt, og i sin endelige uttalelse til Statsbygg fastslår universitetsdirektøren at UiOs "..hovedkonklusjon er at skisseprosjektet er godt egnet for formålet og har høye arkitektoniske og funksjonelle kvaliteter."

Skisseprosjektet vil danne grunnlag for neste faste i prosjekteringsarbeidet - forprosjektfasen. Denne starter opp nå i mars og vil vare ut høsten 2017.

"Skisseprosjektet ser virkelig flott ut, nå gleder vi oss til neste fase i arbeidet", sier museumsdirektør Håkon Glørstad i en kommentar.

Se hele skisseprosjektet på Statsbyggs siderError: resource not found: /besok-oss/vikingskipshuset/nytt-vikingtidsmuseum/bilder/skisseprosjekt