English version of this page

Forskningssenter

Det nye museet representerer en ny generasjon forskningsmuseum med mål om å skape enestående, lærerike besøksopplevelser gjennom å kombinere et verdensledende forskningsmiljø, unike vikingtidssamlinger og visjonær arkitektur med engasjerende og dynamiske utstillinger og andre publikumstilbud.

KHM har unike forutsetninger for å realisere denne visjonen. Vi har verdens fremste vikingtidssamling, et verdensledende forskningsmiljø på vikingtid og et dagens Vikingskiphus som allerede nå er Norges mest besøkte museumsanlegg.

Forskningssenteret samler dette forskningsmiljøet. Det nye museet blir en verdensledende museums - og forskningsinstitusjon innenfor vikingtid med bred nasjonal og internasjonal anerkjennelse for produksjon av ny kunnskap om vikingtiden.

Emneord: Vikingtidsmuseum, Vikingskipene, Archeology
Publisert 29. juni 2018 10:36 - Sist endret 6. feb. 2019 09:05