English version of this page

Milepæler og organisering

Kulturhistorisk museums milepæler og organisering

Kulturhistorisk museum har lagt følgende milepæler til grunn for samordningen av byggeprosjektet, arbeidet med sikring av skip og gjenstander og museets eget utstillingsprosjekt:

 • Planlegging av nye utstillinger 2018 - 2021
 • Startbevilgning for byggeprosjektet på Statsbudsjettet for 2020
 • Flytting og sikring av gjenstander i Vikingskipshuset starter 2019
 • Detaljprosjektering av bygg og flytting av skip starter 2020
 • Produksjon av utstillinger og formidlingsløsninger starter 2021
 • Byggestart i 2021/2022
 • Det nye museet åpner for publikum i perioden 2025-2026

Prosjektet er tredelt: 

 1. Byggeprosjektet inkl. brukerutstyr
 2. Sikring av skip og samlinger - sikringsprosjektet  
 3. Utstillingsprosjektet med sitt museumsfaglige innhold

Kulturhistorisk museums prosjektansvar er primært knyttet til det faglige innholdet, utvikling av utstillingskonseptet og arbeid med sikring av samlingene.

Det er organisert i fire delprosjekter:

 1. Delprosjekt nye utstillinger
 2. Delprosjekt kommunikasjon, branding og kommersiell profil
 3. Delprosjekt forskningssenter vikingtid
 4. Delprosjekt sikring og klima

Hvert delprosjekt ledes av en prosjektleder og er tverrfaglig sammensatte faggrupper innen forskning, formidling og forvaltning. Delprosjektene koordineres gjennom et eget prosjektprogram for å sikre god samhandling mellom delprosjektene og de andre delene av prosjektet, ledet av henholdsvis UiOs eiendomsavdeling og Statsbygg. Museumsdirektøren er prosjekteier og leder av prosjektets styringsgruppe.

Publisert 29. juni 2018 10:36 - Sist endret 7. okt. 2019 10:22