English version of this page

Suksess fra dag én!

Vikingskipshuset er et nasjonalt symbol og rommer Norges kanskje viktigste kulturarv; Skip og gravgaver fra de store skipsgravene Oseberg og Gokstad, Tune og Borre. Det ikoniske bygget er tegnet av en av 1900-tallets mest betydelige norske arkitekter – Arnstein Arneberg.

Osebergskipet starter ferden fra Tullinløkka til Bygdøy

Økte krav til sikring og formidling

Interessen for Vikingskipshuset med skip og gjenstander var enorm fra første stund og kravene til sikring av gjenstandene og måten de er presentert på ble strengere. Kulturhistorisk museum har derfor i en årrekke arbeidet for å kunne presentere vikingskipene og de øvrige samlingene fra vikingtid på en sikrere og mer publikumsvennlig måte enn det som er mulig i dagens Vikingskipshus på Bygdøy

Kort om Vikingskipshusets historie:

 • 1867 Tuneskipet ble gravd ut og lagret i Universitetshagen i Kristiania.
 • 1880 Gostadskipet ble gravd ut og lagret i Universiteshagen i Kristiania.
 • 1904 Osebergskipet ble gravd ut og lagret i et skur i universitetshagen i Kristiania.
 • 1913 Professor Gabriel Gustafson, som hadde ledet utgravningene av Osebergskipet, foreslår å bygge et museum for de tre skipene på Bygdøy.
 • 1916 Arkitektkonkuransen lyses ut og vinnes av Arnstein Arneberg.
 • 1925 Kristiania skifter navn til Oslo.
 • 1926 Fløyen for Osebergskipet åpnes.
 • 1932 Fløyene for Gokstad og Tuneskipet åpnes.
 • 1957 Fløyen for det praktfulle gravgodset åpnes.
 • 2016 Antall gjester i Vikingskipshuset runder 500 000 i året.
 • 2019 Det nye Vikingtidsmuseet får oppstartsbevilgning i statsbudsjettet for 2020.
Emneord: Osebergfunnet, Oseberg ship, Osebergtekstilene, Gokstad skipet, Arkeologiske gjenstander
Publisert 29. juni 2018 10:47 - Sist endret 19. des. 2019 12:13