Juryens vurdering

 

 

"Naust" 1. plass

Om «Naust» uttaler juryen:

«Naust kobler utstillingsarealene direkte på dagens utstillingsfløyer, og arkitekturen gir med dette mulighet for en sammenhengende og flott romsekvens som inkluderer de eksisterende hvelvene. Nybygget er et sirkulært volum som ligger over bakken i nordvest og danner en forbindelse mellom korsformens vestre og nordre fløy. Saltaket og bygningskroppen kommer i møte det eksisterende byggets arkitektur.

Plasseringen i det nordvestre hjørnet gjør at eksisterende bygg oppleves omtrent som i dag når man kommer til museet.»

 

"Vikingtiden på ny" 2. plass

Om «Vikingtiden på ny» uttaler juryen:

«Med et lavmælt og organisk grep skaper «Vikingtid på ny» et nytt museumslandskap over og under bakken tilpasset stedet og Arnebergs arkitektur.»

«Nybygget underordner seg det eksisterende bygget helt i høyde og bygningsmassen ligger i nord, tilbaketrukket fra eksisterende bygg.

Ved at bygget leses som en del av landskapet konkurrerer det ikke med den eksisterende arkitekturen. Arnebergs interiører beholder likevel sin relevans med inngang og viktige funksjoner.

 

"Favn" 3. plass

Om «Favn» uttaler juryen:

«Forslaget favner om skipene og landskapet med et tydelig arkitektonisk grep som kommer Arnebergs arkitektur i møte.»

«Favn både underordner seg eksisterende bygg og tar opp i seg formspråket med fløyer og saltak. Beliggenheten i nordvest gjør at Arnebergs arkitektur er lite endret sett fra dagens adkomst. Mye av arealene ligger under bakkenivået ved dagens hovedinngang, slik at det som leses som nybygg er begrenset i volum.»

«Disse arealene danner gulvet i gårdsrommet som ligger som en forlengelse av dagens bakkenivå. Favnen som åpner seg gir rom for museets utendørs aktiviteter og fremstår som en generøs gest til omgivelsene.»

Publisert 12. apr. 2016 09:34 - Sist endret 12. apr. 2016 10:18