English version of this page

Kontaktpersoner

Pressekontakt, Kulturhistorisk museum

Kommunikasjonsleder, Statsbygg

Museumsdirektør, Kulturhistorisk museum – styringsgruppens leder

Avdelingsdirektør, Kulturhistorisk museum – programkoordinator

-

Prosjektleder, Universitetet i Oslo

Prosjektleder nye utstillinger, Kulturhistorisk museum

Bevaring av samlingen, Kulturhistorisk museum