English version of this page

Norges nye verdensattraksjon

Alt du må vite om det nye Vikingtidsmuseet

Det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy sett ovenfra
Foto: AART architects

Når skal det nye museet stå ferdig?

Det tas sikte på at det nye Vikingtidsmuseet ferdigstilles i 2025.

Hvorfor bygger vi nytt museum?  

Interessen for Vikingskipshuset med skip og gjenstander har helt fra starten av vært enorm. Forholdene for skipene der de står i dag er ikke gode nok, men et nytt klimaregulert bygg med nye støttesystemer vil kunne sikre de unike gjenstandene våre for fremtidige generasjoner. I det nye museet vil vi kunne presentere vikingskipene og de øvrige samlingene fra vikingtid på en sikrere og mer publikumsvennlig måte enn det som er mulig i dagens Vikingskipshus.

Hvordan blir sikkerheten til skip og gjenstander ivaretatt?

Museets fagpersonale innen konservering og samlingsforvaltning samarbeider med Statsbygg og eksterne spesialister i et eget sikringsprosjekt om løsninger for trygg håndtering av skip og gjenstander under byggeprosessen, og om sikre metoder for flytting til nybygget. Gjenstander som kan flyttes, vil oppbevares i museets magasiner før de skal inn i det nye museumsbygget. Gjenstandene som blir værende i Vikingskipshuset, vil bli forsvarlig sikret og overvåket.

Hvem bygger det nye museet?

Statsbygg er ansvarlig for prosjektering og bygging av det nye museumsanlegget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. AART architects designer bygget. UiO er ansvarlig for at byggeprosjektet gjennomføres i henhold til prosjektmålene, og vil ha drifts- og forvaltningsansvaret for bygget når det er ferdig. Kulturhistorisk museum har ansvar for publikumstilbud, utstillinger, forskningsvirksomhet og formidlingskonsepter. 

Interiør fra Nytt Vikingtidsmuseum
Foto: AART architects

Hvor stort blir det?

Det nye Vikingtidsmuseet blir tre ganger så stort som det nåværende Vikingskipshuset. Totalt blir det nye museet ca. 13 000 m2, hvorav ca 9000 m2 er publikumsarealer, inkludert 5500 m2 med utstillinger. 

Hva vil det nye museet inneholde? 

I tillegg til en tredobling av utstillingsarealene vil det nye museumsanlegget inneholde restaurant, foredragssal, museumsbutikk, museumspark, et eget område for skoleelever på besøk, laboratorier med tilgang for publikum, og forskningssenter.

Auditorium i nytt vikingstidsmuseum
Foto: AART architects

Hva får publikum på Vikingtidsmuseet, som de ikke får på Vikingskipshuset i dag?

Mens Vikingskipshuset er et museum som viser skip og gjenstander fra fire skipsgraver, vil det nye museet gi et mer komplett bilde av hele vikingtiden. I magasinene til Kulturhistorisk museum har vi ca 50 000 gjenstander fra vikingtid. Ved å stille ut mange flere av disse gjenstandene, vil museet presentere et sammensatt og unikt bilde av hele vikingtiden, med praktskipene våre som hovedattraksjon.

Hva skal de gamle lokalene brukes til? ​

Det nye museet bygges i forlengelse av det flotte Vikingskipshuset som Arnstein Arneberg tegnet, og som åpnet i 1926. Her vil museets inngang og informasjon ligge, samt auditorium og museumsbutikk, for å nevne noe.  

Vil museet holde åpent i hele byggeperioden?

Nei, av hensyn til både prosjektets fremdrift, samt sikkerheten til gjenstandene våre, vil museet i en periode holde stengt. Fra når, og hvor lenge, er ikke avklart ennå.   

Hvorfor gleder vi oss til det nye museet er ferdig? 

Fordi det kommer til å bli et museum i verdensklasse, med engasjerende og dynamiske utstillinger som gir de unike gjenstandene våre den plassen og tryggheten de fortjener. Dessuten blir det et bygg med fantastisk arkitektur, og en enestående mulighet til å komme tett på vikingtiden gjennom både utstillinger og laboratorier med tilgang for publikum. Museet skal bli et aktivt samlingspunkt for fagmiljøet på vikingtid, med seminarer og arrangementer i tillegg til forskning. Med sin flotte park, restaurant og lekeplass håper vi også det blir et sted både naboer og øvrige Osloborgere vil være stolte av, og bruke flittig. Det vil bli et museum hvor det alltid er noe nytt å oppdage, og som både barn og voksne kommer til å ønske å vende tilbake til for å oppdage, og oppleve mer.    

Relevante lenker

Publisert 29. juni 2018 10:35 - Sist endret 29. jan. 2020 09:45