English version of this page

Regulering og politiske prosesser

Fra slutten av 1990-tallet og fram til 2012 var planene å samlokalisere vikingskipssamlingene med museets øvrige samlinger i et stor nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika, sentralt i Oslo øst. Etter at en internasjonal ekspertkommisjon i mai 2012 konkluderte med at flytting av skip og samlinger til Bjørvika ikke kunne gjennomføres uten risiko for uakseptable skader, ble planene lagt bort og en ny tilnærming tar form.

Tidslinje

Juni 2018

De eksterne kvalitetssikrerne er i sluttfasen av sitt arbeid med KS2-analysen.

Våren 2018

Forprosjektet evalueres og kvalitetssikres gjennom en såkalt KS2-analyse, bestilt av Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet.

November 2017

Forprosjektet for det nye bygget blir avgitt.

Februar 2017

Skisseprosjektet for det nye bygget blir avgitt.

Mai 2016

Det danske arkitektfirmaet, AART, blir kåret som vinner av arkitektkonkurransen med sitt forslag «Naust». Forslaget innebærer at skipene vil bli flyttet til et nybygg i direkte forlengelse av det eksisterende Vikingskipshuset, og at dette benyttes til publikumsfunksjoner.

Januar 2014

Statsbygg får i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å starte planlegging for realisering av det nye museumsanlegget. Første punkt er gjennomføring av en internasjonal arkitektkonkurranse og videreføring frem til skisseprosjekt.

Sommer 2013

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kunngjør at det skal startes planlegging for bygging av et utvidet vikingtidsmuseum på Bygdøy. Nåværende Vikingskipshus skal være en integrert del av det nye anlegget.

Det er museets mål at det nye anlegget skal kunne åpnes for publikum i perioden 2024–2025.

Emneord: museum, museum exhibitions, Museumsbygninger
Publisert 29. juni 2018 10:49 - Sist endret 1. okt. 2018 12:01