Nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy

Resultatet av Statsbyggs åpne plan- og designkonkurranse om nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy er klart! 

- Vinnerutkastene videreutvikler det eksisterende Vikingskipshuset på en fin måte, sier museumsdirektør Håkon Glørstad i en kommentar til de tre arkitektskissene.

Statsbygg leder arbeidet med å planlegge et nytt museum på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dagens Vikingskipshus skal ha en fremtredende plass i det nye museumsanlegget. Nybygget skal sørge for sikker bevaring av de unike arkeologiske funnene for kommende generasjoner. De nye utstillingene skal bygge på verdensledende forskning.

Publisert 3. mars 2017 12:32 - Sist endret 3. mars 2017 12:32