Veien videre

Statsbygg vil nå invitere vinnerne av plan- og designkonkurransen til forhandlinger om videre prosjektering. Før sommeren vil Statsbygg inngå kontrakt med en av de tre vinnerne.

Utkast fremdriftsplan:

2017 Ferdig forprosjekt

2019 Oppstart detaljprosjekt

(Forutsatt startbevilgning i statsbudsjettet for 2019)

2020 Byggestart

2022 Bygg ferdigstilt

2023 Nytt museum åpner

 

 

 

 

Publisert 12. apr. 2016 09:35 - Sist endret 12. apr. 2016 09:35